Styrelsen

Styrelsens ordförande väljs på 1 år och ledamöterna på 2 år i samband med det årliga årsmötet där 3 ledamöter byts varje år. Att driva Täby AKs gym och verka för styrkelyftets utveckling är styrelsens huvuduppdrag.

Stadgar

Nuvarande styrelse

OrdförandeOskar Tell
LedamotIda-Therese Lindeberg
LedamotEmil Lundgren
LedamotFredrik Correa
LedamotEllinor Svensson
LedamotEmil Hagström