Styrelsen

Styrelsens ordförande väljs på 1 år och ledamöterna på 2 år i samband med det årliga årsmötet. Att driva Täby AKs gym och verka för styrkelyftets utveckling är styrelsens huvuduppdrag. Nuvarande styrelse består av nedanstående medlemmar.

OrdförandeOskar Tell
LedamotKarin ”Kakan” Caesar
LedamotEmil Lundgren
LedamotSophia Granstad
LedamotFredrik Correa
Ledamot (suppleant)Ellinor Svensson
LedamotEmil Hagström
LedamotChristina Gyllner